قديم 2013-07-22, 01:45
رقم المشاركة : 1  
khalid ov
مطرود من المنتدى
جميع شفرات البيس 2013/07/22

جميع شفرات البيس 2013/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين


-----------------------------------
[ BBC Package ] Intelsat 907 @ 27.5° West 11495 V DVB-S2/QPSK 44100 9/10 | Biss |
KEY:80 0B 73 FE 55 B4 85 8E
---------------------------------------------
Radio ERA ASTRA 4A 4.8E 11766 H 27500 ID: 17DC
BISS KEY:1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00
-----------------------------------------------
[ NBA POOL EUROPE 1 ] Eutelsat 10A @ 10° East 11387 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK | Biss | SID:0002 |
found CW: 91 50 5D 3E 74 11 B0 35 ACTIVE ( 19.07.2013)
key : AE 7B 80 A9 F9 68 AF 10
-----------------------------------------------
Kiev TV 4.3°W Thor 3 10925 H 27500 ID:0004
BISS Key:10 72 20 A2 15 05 07 21
-----------------------------------------------
Medeniyet TV 11169H 20400 QPSK 46.0°E ( AzerSpace 1)
Biss Key: 12 34 56 [9C] 65 43 21 [C9]
-------------------------------------------
NTV Spor SID:3 NTV Türkiye SID:1 AzerSpace 1 / Africasat-1A @ 46° East 11095 H 27500 5/6
BISS Key: A0 21 23 00 35 46 14 00
-------------------------------------------
Star TV AzerSpace 1 / Africasat-1A @ 46° East 11095 H 27500 5/6
BISS Key: 10 00 00 00 00 00 00 00
-------------------------------------------
Türksat 2A/3A 42° East 11913 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 5480 2/3
SINEMA AKSIYON
found CW: AA CD 45 BC 74 B1 1A 3F
SINEMA ASK
found CW: 32 46 FF 77 FA C1 5B 16
------------------------------
Test 11766 H 27500 3/4 ASTRA 4.8°E
key:1A2B3C814D5E6F1A
-------------------------------------------
Fox Crime Africa SD 11428 H DVB-S2/8PSK 30000 3/4 Sid : 02C3 Eutelsat 12 West A @ 12.5° West
found CW: 31 05 13 49 31 05 13 49
-------------------------------------------
CSN SPORT 4048 V 2448 Apstar 7 at 76.5°East MPEG4 SID:0001
found CW: 9B D5 8E FE CE B4 AD 2F
-------------------------------------------
11604 V 11851 Eutelsat 3.1°E
Service1 SID:1 Ifilm-Service2 SID:00CE Al kawthar
Service3 SID:00CC Sahar1-Service4 SID:000c Hispan TV
found CW: 00 00 23 23 01 15 11 27
-------------------------------------------
ART feed 12664 V 22500 EWPRESS 53°E SID : 1784
key: 01 A1 CE 70 26 20 13 59
-------------------------------------------
[ Silemani TV ] new freq, 11191V1451 on NSS-12 @ 57° East | Biss |SID HEX:0002 VIP HEX:0023 ||
Key: 00 00 00 00 00 01 23 24
-------------------------------------------
[ Duhok TV ] New Freq: 11190V1774 NSS-12 @ 57° East | Biss | SID HEX :0001 ||
KEY: 00 00 00 00 4F 4C 9B 36
------------------------------
"RRSat": SID: 3550 (No Namespace ID) @ Eutelsat 9°E,
11881V (DVB-S2 8PSK, MPEG-2) SR 27500 FEC 2/3
CW found: 11 11 11 [33] 11 11 11 [33]
------------------------------
TEST 12399 V 27500 3/4 Astra 4A / SES-5 @ 4.8° East SID: 1B4E VPID: 1B4F
Picture FTA audio if add key works!
Key: 1234AC001234AC00
-------------------------------------------
[ 2M National HD ]Eutelsat 3,1°E new freq: 12526 H 4444 5/6 DVB-S2/8PSK | Biss | SID:0065 |
found CW: 20 13 02 35 2E AD 01 DC
[ 2M MENA HD ]Eutelsat 3,1°E new freq: 12526 H 4444 5/6 DVB-S2/8PSK | Biss | SID:0067 |
found CW: 20 13 02 35 2E AD 03 DE
-------------------------------------------
Eutelsat 3C @ 3.1° East New freq:12547H & 12567H SR 13958 DVB-S2/8PSK FEC 1/3
ALPHA TV Greece ALTER Channel ANT 1 Macedonia TV
Mega Channel Skai Star Channel
Key:DD 5A AC E3 B6 67 70 8D
-----------------------------------------------
[ FANN ] Eutelsat 3C @ 3.1° East NEW FREQ : 11459 H 9258 | Biss | SID: 0002, VPID: 00C8
KEY:3D 61 D5 [73] 1B B2 4E [1B]
[ MKLS FEED ] Eutelsat 3C @ 3.1° East NEW FREQ : 11459 H 9258 | Biss | SID: 0003, VPID: 012C
Key:AA 8D 5E 95 A3 6E F7 08
[ Music Now ] Eutelsat 3C @ 3.1° East NEW FREQ : 11459 H 9258 | Biss | SID: 0001, VPID: 0064
KEY:2D 68 1E B3 27 B5 BA 96
-----------------------------------------------
MBC MASR USA Eutelsat 7 West A @ 7° West 12322 V 27500
Key:12 12 12 36 12 12 12 36
---------------------------------------------
[ Chelsea TV ] Eutelsat W2A 10°E 11387 V DVB-S2/8PSK 30000 3/4 | Biss | SID:0005 |
key:BF C8 66 ED 91 D3 B4 18
---------------------------------------------
NSS 6 at 95.0°E IPM groups 11131 V 30000 11171 V 30000
KEY. 42 7A 9C 58 57 91 EF D7
---------------------------------------------
Dunya News (HD) FREQ: 4090 V 2850 [email protected] SID:0001
BISS KEY: 0000 0000 0000 0100
---------------------------------------------
11674 V 7500 ID: SW service1 THOR 0.8°W
SW service2
SW service3
SW service4
CW: 50 10 50 B0 10 50 10 70
---------------------------------------------
idman TV Az?rbaycan 11169H 20400 QPSK 46.0°E ( AzerSpace 1)SID:000B
Biss key:34 53 45 CC 34 53 45 CC (only football encrypted)
---------------------------------------------
ictimai TV 11169H 20400 QPSK 46.0°E ( AzerSpace 1)SID:0003
Biss key : 12 12 12 12 12 12 12 12 (only football encrypted)
---------------------------------------------
Az TV 1 11169H 20400 QPSK 46.0°E ( AzerSpace 1)SID:0001
Biss key : 12 34 56 00 65 43 21 00 (only football encrypted)
---------------------------------------------
SERVICE 1&2 RADIOS' Turksat 2A/3A*42.0°E 11804 V 24444 QPSK* FEC 5/6
BISS KEY: BA BA 00 74 00 00 00 00
---------------------------------------------
MBC 2 Tv Intelsat19 @166°E 3950 V 4614 MPEG2 SID:0001
BISS key: 91 05 34 56 21 31 00 00
---------------------------------------------
ESPN Indonesia Telstar 18 @138E 3473 H 3673 MPEG-4
BISS key: 12 34 56 9C 78 9B BB CE
---------------------------------------------
[ EriteriaTV2 ] Arabsat-5A @ 30.5° East 12606 V 2589 3/4 | Biss | SID:0001 |
KEY:AB CD 07 7F 21 06 49 70
[ EriteriaTV2 ] Arabsat-5A @ 30.5° East 12606 V 2589 3/4 | Biss | SID:0064 |
KEY:AB C1 17 83 13 36 45 8E
-----------------------------------------
[ OrbitLine2 ]Express AM22 53E 12669 V 22500 | Biss | SID:178F |
[ OrbitLine3 ]Express AM22 53E 12669 V 22500 | Biss | SID:1790 |
found CW:19 36 25 74 AB FE C7 70
-----------------------------------------
[ CHEVC1 ]Eutelsat 7°E 11060 H 4937 | Biss | SID:0001 | ( Exclusive )
found CW: E1 F2 D3 A6 58 F8 5E AE
---------------------------------------------
SRTV FEED 16°E [Eutelsat 16A] 11512V SR 29950 FEC 2/3, SID: 00C8 DVB-S2/8PSK
found CW: 36 10 24 6A 3D 71 43 F1
----------------------------------------------
SCTV Palapa D, 113°E 3756 H 6250 3/4
Biss :DE 5A 97 CF E7 86 B5 22
---------------------------------------------
Trans 7 Telkom 1 at 108.0°E 3990 H 6000 3/4
Biss key:588 DBBB F635 C444
-------------------------------------------
MUTV (Biss @ 10°E, Eutelsat 10A) new freq 11547 V 1613 5/6 DVB-S2/8PSK MPEG-4 SID:0001
CW: 205976EF823DB574
-------------------------------
Trans TV Telkom 1 at 108.0°E
4086 H 6000 3/4
BISS key:2a 2b f5 4a 53 d3 51 77
----------------------------------------------
GLOBAL TV 3934 H 6500 Palapa D at 113.0°E SID : 001 19.03.2013
This channel broadcast EPL @ EUROPEAN FOOTBALL MATCHES
Biss Key:B0 7E 53 81 CF 28 DB D2
---------------------------------------------
Reversible Martin Eutelsat 5 West A @ 5° West 3630 H 3255
found CW: 3C 4D 5E E7 6F 12 AB 2C
---------------------------------------------
TVI Internacional Hispasat 30°W 2nd Frequency 10890 V 27500
Key: 12 48 16 70 32 64 12 A8
---------------------------------------------
[ NBA TV EUROPE ] Eutelsat 10A @ 10° East 11387 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK | Biss | SID:0001 |
key : F8 73 84 EF 72 A4 CD E3
-----------------------------------
Gurjaani SID: 03F7 Astra 4A, 4.8°E 12700H SR 9630 FEC 5/6 DVB-S2/8PSK
CW: 13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C
-----------------------------------
TV 5 10850 V 27500 Badr 26°E
found CW: 11 11 22 44 22 33 33 88
---------------------------------------------
SID IN HEX : 0005
Maasranga TV Apstar-7 @ 76.5° East 3799 H DVB-S/MPEG-2 4330 3/4
KEY:A1 A2 A3 E6 B1 B2 B3 16
---------------------------------------------
CHANNEL9 freq: 3793 H 4443 SID:0001
BISS CW Key:1414141414141414
---------------------------------------------
TV 2 Lorry (49°E) Yamal 202
3778 L 1900 7/8(ID=0001)
HEX Key: B1 8D E1 10 1F 62 43 21
-------------------------------------------
GTRK Kursk (49.0°E) Yamal 202
03635 L 03230 3/4 (ID=0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
---------------------------------------
GTRK Vologda (49.0°E) Yamal 202
03644 L 03230 3/4 (ID=0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
---------------------------------------
GTRK Kostroma (49.0°E) Yamal 202
03735 R 03219 3/4 (ID=0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
---------------------------------------
GTRK Pomorie (49.0°E) Yamal 202
03941 L 04000 3/4 (ID=0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
---------------------------------------
GTRK Yamal (49.0°E) Yamal 202
03970 L 04275 3/4 (ID=0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
---------------------------------------
GTRK Tyumen-Yugoria (49.0°E) Yamal 202
03976 L 04285 3/4 (ID=0514
Key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
---------------------------------------
TVRI KEY PALAPA [email protected] FreQ: 3765 H 5555 sid: 0002
Biss Key: 24 08 19 99 62 20 04 44
---------------------------------------------
LBS TV Palapa D, 113°E FREQ:3980 V 29900 7/8
Biss Key: 01 23 45 55 67 89 AB BB
---------------------------------------------
Zamjari Freq 12416 V 11110 [email protected]
Zamjari 1 (Japan) SID ; 0004
BISS KEY ; 32 14 41 87 32 14 41 87
Zamjari 2 (Korea) SID ; 0003
BISS KEY ; 40 05 24 69 40 05 24 69
---------------------------------------------
Intelsat 10 @ 47.5° East
11479 V 2700 Service 02
11470 V 2700 ALKASS SNG2
found CW: 12 03 20 00 13 20 22 00
---------------------------------------------
FOG TV TURKSAT 3A (42.0°E) 11556 V 27500 3/4 Service ID : 0011
KEY : 10 00 00 10 00 00 00 00
------------------------------------------------------------------
SCTV Palapa D, 113°E 3756 H 6250 3/4
Biss key:51 8E 7C 5B 88 8E FA 10
---------------------------------------------
MNC tv palapa D C 4184 V 6700
Biss key:AB CD EF 87 65 43 21 01
---------------------------------------------
Workpoint TV(Thaicom 5 at 78.5°E) 3830 V 5260-5/6 78.5°E SID:0001
HEX key:60 66 84 4A 1E 0E 1B 47
---------------------------------------------
(Thailand) 78.5°E 3545 V 30000-5/6
Fan TV
Hex key:3E 62 25 C5 5A AC C7 CD
Media Channel
Hex key:02 40 A1 E3 25 63 B7 3F
Karaoke Channel 4160 V 30000-5/6
Hex key:CA FF 59 22 FA 4F 7B C4
TV Muslim Thailand 3545 V 30000-5/6
Hex key:60 66 84 4A 1E 0E 1B 47
---------------------------------------------
thaicom5 (78,5'E) true plookpanya 2880 v 30000 5/6 sid: 0651
key= 31 fc f5 22 aa de 37 b
---------------------------------------------
Navigato TV Astra 4A, 4.8°E 12700H SR 9630 FEC 5/6 DVB-S2/8PSK
CW: 13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C
---------------------------------------------
TRUE MUSIC 3880 V 30000-5/6 Thaicom 5 DVB-S sid : 0653
Biss key : 41 0C 5A A7 AB 71 60 7C
TRUE EXPLORE1 3880 V 30000-5/6 Thaicom 5 DVB-S sid :0652
Biss key : 72 39 23 CE 5E D9 E9 20
True Plookpanya 3880 V 30000-5/6 Thaicom 5 DVB-S sid : 0651
Biss key : 31 FC F5 22 AA D3 37 B4
HAY HA 3880 V 30000-5/6 Thaicom 5 DVB-S sid :064F
Biss key : A7 88 F9 28 46 04 65 AF
---------------------------------------------
CSN SPORT 4048 V 2448 Apstar 7 at 76.5°East MPEG4 SID:0001
Biss key : AB CC BA 31 AB C1 23 8F
---------------------------------------------
T Sports Channel THAICOM 5 (78.5°E) 3520 H 28125 3/4 CAID: 2600 SID: 000F VPID: 0207 Ident: 1FFF
Index HEX Key: 11 11 11 00 99 99 99 00
T Sports Channel THAICOM 5 (78.5°E) 12562 H 25776 2/3 CAID: 2600 SID: 01A1 VPID: 0202 Ident: 1FFF
Index HEX Key: 11 11 11 00 99 99 99 00
---------------------------------------------
maasranga tv telestar 76°E 3800 H 4330
KEY;A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
---------------------------------------------
Guandong World tv @ Apstar [email protected]'5E FREQ:3840 H 27500-3/4 Sid:0006
Key BISS : 36 82 36 EE 83 36 84 3D
---------------------------------------------
AL JAZEERA NEWS FEED 12720 H 2066 Eutelsat 10°E
CW: AD CF 96 12 75 34 80 29
---------------------------------------------
TV Yug Don 12649 Í 27500 5/6 Yamal-300K (90°E)SID: 0004
BISS Key: A2 60 69 6B 71 82 98 8B
---------------------------------------------
Yamal 300Ê ,90E STS+7, DTV+7, Home+7 on 11092 H 30000 5/6 (DVB-S2 / 8PSK)
Peretz +7
HEX Key: AB C1 23 8F 45 67 89 35
HOME+7
HEX Key: D1 23 45 00 67 89 AB 00
CTC+7
HEX Key: C1 23 45 00 67 89 AB 00
---------------------------------------------
Meckhre Arkhi Astra 4A, 4.8°E 12700H SR 9630 FEC 5/6 DVB-S2/8PSK sid=03F4
key:135EAC1D22FF3B5C
---------------------------------------------
Perec -4 Intelsat 15/Horizons 2 85°E 12600 V 30000 2/3 SID: 00FD VPid: 04E5
BISS: ABC1238F45678935
---------------------------------------------
sahar1
Arabsat 5C (20°E) 3964 R 30000 3/4 DVB-S2 8PSK
key :1A 1B 1C 51 1D 1E 1F 5A
---------------------------------------------
Fox Sport 11102 V 30000 ASTRO Measat 3 KU @ 91.5 E Sid: 28A5
key biss: 4D 2A 13 8A 2E 01 A7 D6
---------------------------------------------
Star Sport 11102 V 30000 ASTRO Measat 3 KU @ 91.5 E Sid: 4003
key biss: DA 69 DE 21 E8 7C ED 51
---------------------------------------------
IRIB Varzesh TV Arabsat 5C (20°E) 3964 R 30000 3/4 DVB-S2 8PSK
Biss CW Key: 1111113311111133
---------------------------------------------
ASTRA-TEST (NLO TV) 12130 V 27500 3/4
BISS: A5EB22B2576F25EB
---------------------------------------------
true10 @Apstar-7 @ 76.5° East 3439 H 26667
Thaicom 5 at 78.5°E 3440 H 26666 3/4
key biss: 94 0D 6B 0C 03 A4 EA 91
---------------------------------------------
NADIYA Astra 4A, 4.8°E 12284 V 27500 FEC:3/4
CAID 2600 SID 1B03 - VPID 1B04 - APID 1B05 - PMT 1B03 -
PCR PID 1B04 - ECM PID 1FFF - Transport ID 0011 -
Network ID 0055 - ProvID 000000
Biss key: 11 22 33 66 44 55 66 FF
---------------------------------------------
Radio 10°E [Eutelsat 10A] 12618 V SR 9000 FEC 5/6
Feed-110 : sid in hex : 0027
Feed-111 : Sid in hex : 0028
Feed- 113 : SID IN HEX : 002A
Feed-114 : SID IN HEX : 002B
Feed-115 : Sid in hex : 0009
key : 00 00 23 23 01 15 10 26
---------------------------------------------
ODIE Eutelsat 9A, 9°E 12380 V 27500 DVB-S2/8PSK 2/3 SID hex : 0421 Vpid hex : 01C9
Biss key: 11 11 11 33 22 22 22 66
---------------------------------------------
Türksat 2A 42°E (East Beam) 11913 H 05480 2/3 DVB-S2/8PSK
SINEMA TV ASK HD ( Biss, SID:06A4 )
found CW: 1A D3 22 0F BA F1 CC 77
SINEMA TV AKSIYON HD ( Biss, SID:0640 )
found CW: AB A1 C6 12 42 DD F1 10
---------------------------------------------
IPM HD group channels NSS 6, 95°E 11675 H 27500 3/4
Biss key: 3D 5D 49 E1 9A 02 CD 69
---------------------------------------------
Fog TV 11343 H MPEG-4 2400 7/8 Eutelsat 12 West A @ 12.5° Sid in hex :0001 Video Pid in hex : 0065
Biss Key : 10 00 00 10 00 00 00 00
---------------------------------------------
ptv sports on paksat 38°E freq 4004 v 3333
BISS KEY:A9 B8 C7 CC D6 E5 F4 CC
---------------------------------------------

[ Aljazeera Sport Feed ] Eutelsat 21,5°E 11092, V, 5927 | Biss | SID:0001 |
KEY:C3 97 C3 1D CD 74 A6 E7
---------------------------------------------
Jesus is Lord 12682 H 26657 1/2 Intelsat 20 (IS-20) @ 68.5° East
found CW: EF FF FF ED 00 00 00 00
-----------------------------------
Media Boom (Thaicom5 KU) 12355 V 300000
found CW: 69 DA 35 78 3D 05 A1 E3
-----------------------------------
Amos 4W 10806 H 30000 3/4
Test 1 CW: 13 04 19 30 83 13 04 9A
Test 2 CW: 19 83 13 AF 04 19 83 A0
-----------------------------------
Astra 4A => 4.8°E 12700 H NEW SR 9630
CW: 135EAC1D22FF3B5C Tabula
CW: 135EAC1D22FF3B5C Meore Arkhi 1001 (4.8E)
CW: 135EAC1D22FF3B5C ;Style TV 1001 (4.8E)
CW: 135EAC1D22FF3B5C ;Channel 1004(4.8E)
CW: 135EAC1D22FF3B5C ;Akhali Arkhi 1002 (4.8E)
CW: 135EAC1D22FF3B5C ;Program 2001(4.8E)
CW: 135EAC1D22FF3B5C TV3 Georgia
-------------------------------
PTV K LAT [email protected]
4054.00 V 7000 3/4 SID:0002
key:07 86 66 F3 22 91 10 C3
---------------------------------------------
Paksat 1R,(38.0°E)
AJK TV 3785 V 2800
PTV BOLAN 3856V2893
PTV HOME 3995V3333
PTV NEWS 4000V3333
PTV SPORTS 4004V3333
Key: 71 D3 A9 AA C7 F6 1E AA
---------------------------------------------
PTV Sports (38.0°E)
TP: 04004 V 03333 3/4 DVB-S/MPEG-2/Paksat 1R, 3 871 Kbps
CaID=0x2600 SID=0x0001 VPID=0x0021 APID=0x0024 PMT=0x0020 PCR=0x0021 TID=0x0001 NID=0x0000 ProvID=0x000000 ECM PID=0x1FFF
HEX: C3 B9 19 AA E1 05 A9 AA
---------------------------------------------
Geo me Paksat 1R at (38.0°E) (GEO SUPER) 4105 v 2310 5/6 Sid:000B
Hex:10 6C F9 75 BC 5B 4F 66
---------------------------------------------
Samaa TV (38.0°E) TP: 04097 V 01600 3/4 CaID=0x2600 SID=0x0001
Key: 00 01 25 48 AB 45 00 FA
---------------------------------------------
TV 3 (Malaysia) Measat 3 at 91.5°E
3786 V 7200 5/6 SID: 0001
BISS key: AA BB CC 00 DD 01 23 00
---------------------------------------------
TVRI Palapa [email protected]
3765 H 5555MPEG2 / sid 0002
BISS KEY:24 08 19 45 62 20 04 20
---------------------------------------------
KBS World Telkom 1, 108°E
3972 H 2097 MPEG4/sid 0003
BISS KEY:12 34 56 9C 78 9A BC CE
---------------------------------------------

[ Eurofootball Gonki ] Eutelsat 9.0°E 11919 V 27500 3/4 MPEG-4 | Biss | SID:002E |
key:E8 76 F0 4E 8B A5 11 41
---------------------------------------------
PTV WORLD AsiaSat 3S at 105.5°E 4088 V 2894
Key: 12 30 00 42 00 01 23 42
---------------------------------------------
MNC International Apstar-7 @ 76.5° East 3743 H 3125 3/4
CW: 12 F3 17 1C CB 68 E1 14
---------------------------------------------
Mir Belogorya Intelsat 904 @ 60° East
New SR & FEC : 10982 V 4080 5/6
Biss key: 12 34 56 00 12 34 56 00
-----------------------------------------------
[ EriteriaTV2 ] Arabsat-5A @ 30.5° East 12606 V 2589 3/4 | Biss | SID:0064 |
KEY:AB C1 17 83 13 36 45 8E
-----------------------------------------------
Home-R Horizons-2 / Intelsat 15 *85.2E 12600 V 30000 2/3 8PSK DVB-S2
BISS: 1234569C789ABCCE
-------------------------------------------
Channal Name: ART Prime Sports
Satellite Name: Yamal 202 - 49° East
Frequncy : 3946 L 2963
SID:0001
BiSS Key : 13 9C B3 [62] D1 E2 9C [4F]
-------------------------------------------
STS+7 and HOME+7 again change to STS-4 and Home-4 12600 V 30000 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4
For MgCamd
F 00FA04E2 00 C12345006789AB00 ;STS-4 (85°E)
F 00FA04E2 01 C12345006789AB00 ;STS-4 (85°E)
F 00FB04E3 00 D12345006789AB00 ;HOME-4 (85°E)
F 00FB04E3 01 D12345006789AB00 ;HOME-4 (85°E)
-------------------------------------------
[Geo News] PakSat 1R (38.0°E) 4105 V 2310 5/6 | Biss |SID : 000B
KEY: 21 07 AF 94 8A 46 89 AF
-------------------------------------------
Earth TV (SID: 0001) 12646 H - 3255 - 3/4 @ (15.0°W) Telstar 12
Key: F2 D4 CE 94 1B 67 B1 33
-----------------------------------------------
Inter+ Astra 4.8 12284 V 27500 3/4 SID: 1B4E VPID: 1B4F
BISS: 1234AC001234AC00
-----------------------------------------------
Geo Middle East test 4105 V 2310 5/6
CW: 10 6C F9 75 BC 5B 4F 66
-------------------------------
ERA Astra-4A 5? 12284 V 27500 3/4
CW: 18 10 20 48 12 18 00 2A
-------------------------------
[ Al Aoula Maroc ] Badr4 (26°E) 12683 V 27500 3/4 | Biss | SID: 000A |
key : CA 50 B7 D1 31 D6 58 5F
-------------------------------
Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.0°E
STS 0 key:C12345006789AB00
HOME-7 key:D12345006789AB00
Peretz-0 key: ABC1238F45678935
-------------------------------
Mega @@ amos-3(4 ° W) 11389 H 27500 3/4
key biss=12 31 23 66 12 31 23 66
-------------------------------
BTV National Asiasat 3S 105.5°E SID:0011 (000B in HEX) 3711 V 11395
HEX key:D2345A60BC678FB2
-------------------------------
Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.0°E 12600 V 30000 3/4
STS +7 CW; C1 23 45 00 67 89 AB 00 ;STS +7 (85°E)
HOME+7 cw: D1 23 45 00 67 89 AB 00 ;HOME+7 (85°E)
-------------------------------
FEED (Imam Hussein TV 2) Eutelsat 9A @ 9° East 11919 V 27500 3/4
CW : A1 B1 C1 [13] D1 E1 F1 [A3]
-------------------------------------------------
SakarTVelo Astra 4A @ 4.8° East 12700 5632 h
biss:220482A82840228A
-----------------------------------------------
1+1 on Amos 4W 10722 H 27500 3/4
BissKey: 65 43 21 C9 12 34 56 9C
-----------------------------------------------
Nss 6 ( 95.0°E ) Ipm Freq 11131 Pol. V SR 30000 Freq 11171 Pol. V SR 30000 Freq 11676 Pol. H SR 27500
Biss Key 43 57 91 AA 1F 0A B7 BB
-----------------------------------------------
[ Idman Azerbaijan ] Turksat 42°E 10965 H 12800 5/6 | Biss | SID: 000B |
key : 34 53 45 00 34 53 45 00
-------------------------------------------
CSN (Srilanka)Intelsat 906 64E Freq 3772 L 2222
Biss key: AB CC BA 31 AB C1 23 8F
-------------------------------------------------
PANYAPIWAT THAICOM 5 78.5 3463 V 2857 SID:0001
HEX:1000001012345096

PANYAPIWAT 2 SID:0002
HEX:1111121321111133
-------------------------------------------------
MNC INTER THAICOM 5 78.5 3745 H 3125 SID:0001
HEX:12F3171CB68E114
-------------------------------------------------
UBC THAILAND MEASAT THAICOM 5 78.5 3920 V 29720 SID:0302
HEX:8489727F168937D6
-------------------------------------------------
NTV ANK.B turksat c 42°E 12607 H 3179
CW: 98 B0 AF F7 87 11 C6 5E
-------------------------------------------------
[ OPAP TV ] Eutelsat 9A (9E) 11919 V 27500 3/4 DVB-S QPSK (MPEG-4) | Biss | SID: 002C |
key : 86 67 A4 91 76 E4 75 CF
-------------------------------------------------
[ Monitor Games ] Eutelsat 9A (9E) 11919 V 27500 3/4 DVB-S QPSK (MPEG-4) | Biss | SID: 002D |
key : E6 48 2E 5C 2E 95 42 05
-------------------------------------------------
pr PTV Asiasat.3s105 4107 v 2890
Key biss=1230004200012342
-------------------------------------------------
[ STS International ] HOTBIRD 13°E 12245H SR 27500 FEC 3/4 | Biss | SID:0065 |
key: 11 11 11 33 11 11 11 33
-------------------------------------------------
IRIB Varzesh TV
AsiaSat 3S @ 105.5° East 12375 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 17845 2/3
Badr5 26E 11881 H 27500 DVB-S2/8PSK
Biss key : 11 11 11 33 11 11 11 33
-------------------------------------------------
Teledünya 3D HD TURKSAT (42E) 12134 H 9160
CW :10 00 00 10 00 00 00 00
-------------------------------------------
FA Cup China Asiasat 5 3905 V 5632 SID: 0001
BISSKEY: 111111111111111
-------------------------------------------
ART Prime Sport YAMAL (202) 49° EAST 3946 POLARITY: L SYMBOL RATE: 2963 sid: 0001
BISS KEY: B1 8D E1 1F 1F 62 43 C4
-------------------------------------------
Tamil Box Office ChannelIntelsat 7/10 (IS-7/10) @ 68.5° East
Freq: 3805 V SR: 6680 3/4 DVB-S/MPEG-2
Biss Key:30 03 30 63 20 02 20 42
-------------------------------------------
BBTV7 THAICOM5 Thaicom 5 at 78.5°E freq 3764 V 5900
SID 0001
BISS 24 68 11 9D 11 35 79 BF
-------------------------------------------
The Media Office Freq. 10955 V SR 4444 DVB-S2/8PSK 3/4
VPID: 33(in DEC); 21(in HEX) SID: 1 (in DEC & HEX) ECM PID: 8191 (in DEC); 1FFF (in HEX)
or 11474 H SR 4444 3/4 DVB-S2/8PSK
CW: 11 81 98 2A 2A BC DE C4
-------------------------------------------
UKRAINA-SD Astra 4A 4.8°E
12130V S/R 27500 FEC 3/4 SID: 19D2 VPID: 19D3
Key: A5 EB 22 B2 57 6F 50 16
-------------------------------------------
Telekanal STB (4W) Amos 2, 4°W 10759 H 30000 3/4
key: 11 00 00 11 11 00 00 11
-------------------------------------------
"LSF HD WARO" 28/06/12
B 11057:27745:V:009.7E:0002 286FED841B20124D Euro2012LSF-HDFeed
-------------------------------------------
Test 30 10806, H, 30000 Amos 4.0°W
BISS 220000[22]220000[22]
-------------------------------------------
fanzone1,2 FEED Eutelsat 3C @ 3.1° East 11675v6666 & 11636v6666
key:69 46 57 06 D4 5F CB FE
-------------------------------------------
BMF DNTK FEED 10°E 11057 V, 27745 dvb-s2 8PSK
cw :276BFF91CA2012FC
-------------------------------------------
TV 5 Thailand NSS 6 at 95.0'E
11131 V 30000 5/6
Thai TV 3
BISS :12 08 20 3A CC CC 69 01
TV 5 (Thailand)
BISS :12 12 12 36 B9 29 49 2B
NBT TV
BISS :12 34 56 9C C8 70 8E C6
-------------------------------------------
PTV K Feed Asiasat 3S 4106 V 2894 3/4
key:00 00 00 [00] 00 07 86 [8D]
PTV K LAT
key:07 86 66 [F3] 22 91 10 [C3]
PTV Sports
4091 V 13333 3/4
key:DE 20 12 [10] AF 5A 79 [82]
-------------------------------------------
ITV DONETSK Eutelsat 7°E 11174 Vertical 3600
KEY: 17612199628101E4
-------------------------------------------
Horizons 2, 85°E 11840 H 28800, FEC 3/4, DVB-S2
KEY C1 23 45 00 67 89 AB 00
Home 0,Home 2
KEY D1 23 45 00 67 89 AB 00
Peretz 0,Peretz 2
KEY AB C1 23 8F 45 67 89 35
-------------------------------------------
NHL FEED @ ASIASAT 100.5 04063 , V, 14400 8PSK mpeg4
key:26 95 55 10 28 3F F2 59
-------------------------------------------
IRIB 3 (DVB-S2/MPEG-4) NEW AsiaSat 3S
New frequency: 12375 V 17845 2/3 DVB-S2/8PSK/MPEG-4
New frequency: 12347 V 26666 3/4 DVB-S/MPEG-2
Index HEX : 11 11 11 33 11 11 11 33
-------------------------
[ TV 1 Bosnia ] 11629H SR 2400 FEC 5/6 AMOS 4.0°W | Biss | SID:0008 |
key:22 22 22 44 22 22 22 44
-------------------------------------------------
UKRAINA-SD Astra 4A 4.8°E
12130V S/R 27500 FEC 3/4 SID: 19D2 VPID: 19D3
Key: A5 EB 22 B2 57 6F 50 16
-------------------------------------------------
GTRK "Samara" Express AM22 53.0°E
10974 H 8150 QPSK FEC 3/4
Video: 5000 Audio: 5001 PCR: 5000 PMT: 5002
Key: AB 33 3E [1C] D8 52 53 [7D]
-------------------------------------------
ART-Feed 12664, V, 22500 QPSK FEC 5/6 Express AM22 @53.0°E
ECM/EMM LIST CA-Type: 9728 (0x2600) BISS ECM: 8191 (0x1FFF)EMMs: 8191
IDs NetwordID: 3030 TransponderID: 60 ServiceID: 6020
PIDs Video: 4051 Audio: 4053 - (MPEG-2)
PCR: 4051 PMT: 278 Teletext: 0
key:124AF6527CD981D6
-------------------------------------------
Disney Express AM 22 53°E 11044 V 44950
Disney +7 (Express-MD1 80° E)
3875 R 32000 3/4 DVB-S/MPEG-2 SID:008C VPid: 008D
Key: 6B A1 E5 [F1] 74 BB CA [F9]
-------------------------------------------

DTV +7 90Å Yamal 90Å
3576 R 8330 MPEG4
Key: ABC1238F45678935
-------------------------------------------
Yamal 201 at 90.0°E
3576 R 8330
CTC+7
HEX Key: C1 23 45 00 67 89 AB 00
HOME+7
HEX Key: D1 23 45 00 67 89 AB 00
-------------------------------------------
SKY-Formula1-feed Telecom 2A (3.0°E) Frequency: 11169 - Pol: H - SR: 12600 - FEC: -
B 11169:12600:H:003.0E:0064 1A2B3C814D5E6F1A F1/PORSCHE/GP2
B 11169:12600:H:003.0E:00C8 1A2B3C814D5E6F1A F1/PORSCHE/GP2
-------------------------------------------
NTV (42.0°E) Turksat 3A (East Beam)
11054 H 30000 5/6 (ID: 0001)
HEX Key: A0 21 23 00 35 46 14 00
-------------------------------------------
RAI Feed Eutelsat 16A 16.0°E
10994 H 3332 SID IN HEX : 0001
11003 H 3332 SID IN HEX : 0001
11007 H 3332 SID IN HEX : 0001
11012 H 3332 SID IN HEX : 0001
11016 H 3332 SID IN HEX : 0001
11021 H 3332 SID IN HEX : 0001
11025 H 3332 SID IN HEX : 0002
Biss key: 10 00 00 10 00 00 01 01
-------------------------------------------
TV8 (42°E) Turksat 2A/3A
12515 H 8888 (ID: 0001)
HEX Key : 10 00 00 00 00 00 00 00
-------------------------------------------------
[ DRAMA USA ] Badr-4 26°E 11919 H 27500 3/4 | Biss | SID:001D |
KEY :12 12 12 36 12 12 12 36
-------------------------------------------------
HD REJI HABER FEED Türksat 2A - 3A (42.0°E) 11166 - Pol: V - SR: 8888 - FEC: -
KEY:A02123E42926408F HD REJI HABER
-------------------------------------------------
Al Jazeera Channel Feed Express-AM22 53.0°E
12669 V 22500 5/6
key:95571A06D23BC3D0
-------------------------------------------------
Express AM 2, 80.0°E
Rossiya 1 (+6h) and Rossiya 1 (+8h) have started on 4159 R (C-band beam), DVB-S2/8PSK/Multistream/MPEG-2/BISS, SR 33030, FEC 8/9. The mux is in Multistream mode with ISI 171.
Rossiya 1 (+6h)
key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
Rossiya 1 (+8h)
key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
-------------------------------------------------
[ Fox Sports HD ] 10730 H 27500 3/4 Hispasat 1E @ 30° West | Biss | SID:0007 |
key : F9 E8 D7 B8 C6 B5 A4 1F
-------------------------------------------------
Agencia EFE 30°W freq=12266/V/27500 dvbs2(mpeg4)
id=0001 SID=0001
biss key:38 38 38 [A8] 38 38 38 [A8]
-------------------------------------------------
Feed 31,5°E freq=12303/H/27500 id=146F SID=1E19
biss key:29 10 19[52]74 11 11[96]
-------------------------------------------------
[ Majd feed ] Badr 26.0°E -New Frequency:12419.00 H 27500 3/4 | Biss | SID:4E86 |
Key:91 7C A5 B2 6B 78 D2 B5
-------------------------------------------------
Yamal 201, 90E, 3761 R, DVB-S2/8PSK/MPEG-4/ SR 10050, FEC 3/4.
Rossiya 1 (+4h) key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
Rossiya 2 key:26 08 39 67 12 04 38 11
-------------------------------------------------
IRIB TV 3 ( AsiaSat 3S @ 105.5)
12641 V New SR 17850 2/3
HEX key:11 11 11 33 11 11 11 33
---------------------------------------
IRIB 3 (DVB-S2/MPEG-4) ku-Arabsat-5A 30.5E 11900 v 27500
IRIB-TV3(SID:012f) PMT:0067 VPID:03EB APID:07D3
HEX Key: 11 11 11 33 11 11 11 33
---------------------------------------
Medeniyet TV Turksat 3A (42°E) 10964H S/R 12800 FEC 5/6
Key: 12 34 56 [9C] 65 43 21 [C9]
FTA Channel, Encrypted for Copyrighted "Events" Only
-------------------------------------------------
Star TV Turkey (42.0°E) SID : 0007
New Freq : 11054 H 30000 5/6
Index HEX Key: 10 00 00 00 00 00 00 00
-------------------------------------------------
Thaicom 5 @ 78.5° East 3480 H DVB-S/MPEG-2 30000 5/6
GMM (ASN) 0326 - 006A key=11 22 33 66 44 55 66 FF
EURO SPORT 0332 - 0076 key=11 22 33 66 44 55 66 FF
Football Plus 0327 - 006B key=11 22 33 66 44 55 66 FF
Sport Plus 0328 - 006C key=11 22 33 66 44 55 66 FF
MUTV 032A - 006E key=11 22 33 66 44 55 66 FF
GMM Sport One 032C - 0070 key=11 22 33 66 44 55 66 FF
-------------------------------------------------
[ TEST ( AL Arabiya) ] Nile Sat 7°W 11938, V, 27500| Biss | SID:0AF1 |
KEY :11 12 22 45 33 34 44 AB
-------------------------------------------------
[ True Movies 1 Africa ] Atlantic Bird 12.5°W 11407, V, 27500| Biss /Ras | SID:0011 |
KEY :52 D6 38 60 8A 34 1F DD
-------------------------------------------------
[ AL JAZEERA Feed ] Eutelsat 7W 36°E 12627 V 2893 | Biss | SID:0001 |
KEY :AD CF 96 12 75 34 80 29
-------------------------------------------------
Az TV Turksat 3A at 42.0°E New
New Frq: 10965 H 12800
HEX Key:12 34 56 00 65 43 21 00
---------------------------------------
ictimai TV Türksat 3A @ 42° East New Frq: 10965 H 12800 5/6.
Biss key : 12 12 12 12 12 12 12 12 (only football encrypted)
-------------------------------------------------
First Ukraine UT-1 (Pershy Natsionaly) Amos 2/3, 4°W 10912 H 22330 3/4
key:10 06 10 26 11 07 11 29
-------------------------------------------------
SIC International (40.5°W) NSS 806 3803 L 27500-3/4
key :1357137D1357137D
-------------------------------------------------
[ ADG1 OR ORTC ] Eutelsat W2A (10.0°E) 10840 V New S/R 3255 FEC 1/2 | Biss | SID:0001 |
key: 02 04 75 7B 68 40 75 1D
-------------------------------------------------
Albanian Screen tv Eutelsat W3C 16.0°E 11110 V 2821 2/3
keys : 00 12 AB BD 45 98 CD AA
-------------------------------------------------
KBS World Telkom 1 at 108.0°E 3972 H 2100-3/4 DVB-S2/8PSK
MPEG-4 SID(In Hex):0031
BISS Key :12 34 56 92 78 9A BC CE
-------------------------------------------------

[ SKY SPORT 24(ITINFI CH8) & JSC SPORT FEED ] Eutelsat W2A 10E 12710-H-5064 11134 H 5064 | Biss | SID :0001
KEY:12 34 56 9C AB CD EF 67 ( Durant les Match de Foot )
-------------------------------------------------
المصدر الأصلي للموضوع: منتديات سوفت الفضائية | Soft4sat Forumsقديم 2013-07-23, 23:44
رقم المشاركة : 2  
الصورة الرمزية Mr MoHaMMed
Mr MoHaMMed
:: مراقب ::
على الاقسام الفضائية
  • France
  • إرسال رسالة عبر Skype إلى Mr MoHaMMed
افتراضي رد: جميع شفرات البيس 2013/07/22
شكرا لك اخي


إضافة رد
 

مواقع النشر (المفضلة)


جميع شفرات البيس 2013/07/22


« مباريات اليوم 22/07/2013 علي القنوات المفتوحة والقنوات المشفرة | Friendly match Monday 22.07.2013 »

أدوات الموضوعالساعة الآن 20:57
المواضيع و التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات سوفت الفضائية
ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc